CO TO JEST MASTEKTOMIA?

Mastektomia polega na usunięciu tkanki piersi z powodu obecności zmian rozrostowych, rakowych lub przedrakowych. Objętość usuwanej tkanki w czasie mastektomii nie zawsze jest taka sama i zależy od rozmiaru i stopnia rozwoju raka, budowy ciała i osobistych preferencji kobiety.

 

 

 

 

REKONSTRUKCJA PIERSI

Istnieje wiele możliwości rekonstrukcji piersi. Najważniejszym pojawiającym się pytaniem jest: czy rekonstrukcja piersi jest dla Ciebie dobra? Dla dziesiątków tysięcy kobiet wyleczonych z raka odpowiedź brzmi – tak.

Obecnie większość kobiet poddanych mastektomii jest dobrymi kandydatkami do rekonstrukcji piersi. Kobiety po mastektomii decydują się na rekonstrukcje piersi z wielu rożnych powodów. Niektóre nie czują się w pełni kobietami. Inne nie chcą mieć kłopotu z uciążliwością zakładania zewnętrznej protezy piersi. Dla wielu kobiet rekonstrukcja piersi jest dobrą drogą do poprawy ich samopoczucia i początkiem powrotu do normalnego życia.

Szybsza i łatwiejsza rekonstrukcja piersi

Dla kobiet, które zdecydowały się na rekonstrukcj piersi, dostępne są nowe, szybsze i łatwiejsze techniki chirurgiczne zwykle zapewniające dobre wyniki. Jedną z tych nowych technik chirurgicznych nazywa się jednoczasową rekonstrukcją piersi.

 

WSZYSTKO O REKONSTRUKCJI

Wybór czasu rekonstrukcji

Rekonstrukcja piersi może być wykonana w trakcie tej samej operacji co mastektomia. Taki zabiegi jest nazywany rekonstrukcją jednoczasową. Rekonstrukcję można także wykonać po tygodniach, miesiącach a nawet latach po mastektomii. Nazywa się wtedy rekonstrukcją opóźnioną. W zależności od osobistych warunków kobieta wraz z lekarzem mogą zdecydować, która metoda jest dla niej lepsza.

Rekonstrukcja jednoczasowa

Zaletą tej metody jest to, że pierś jest rekonstruowana w czasie tego samego zabiegu co mastektomia. Dzięki temu kobieta tylko raz przechodzi operację i rekonwalescencję oraz nie doświadcza niedogodności związanych z brakiem piersi.

Rekonstrukcja opóźniona

Zaletą tej metody jest to, że pozwala kobiecie przede wszystkim skoncentrować się na rekonwalescencji po leczeniu raka i wzmocnieniu organizmu. Opóźniona rekonstrukcja piersi daje również więcej czasu na wybór możliwości i podjęcie odpowiedniej decyzji związanej z rekonstrukcją.

Możliwości rekonstrukcji piersi

Istnieje wiele możliwości rekonstrukcji piersi. Wybór metody zależy od wielu czynników, m. in.:

* Stanu zdrowia
* Budowy ciała
* Rozmiaru piersi
* Ilości pozostałych tkanek
* Stylu życia
* Osobistego wyboru

Rekonstrukcja piersi może być wykonana z zastosowaniem:

* Ekspandera tkankowego:
- rekonstrukcja dwuetapowa
- rekonstrukcja jednoetapowa
* Własnych tkanek kobiety

Po omówieniu z lekarzem wszystkich możliwych opcji można podjąć decyzję o rodzaju zabiegu operacyjnego.

Rekonstrukcja piersi z zastosowaniem ekspandera i protezy

W czasie mastektomii chirurg często usuwa skórę i tkanki piersi pozostawiając ścianę klatki piersiowej płaską i naciągniętą. Przed wszczepieniem właściwej protezy należy rozciągnąć tkanki klatki piersiowej w celu wytworzenia miejsca dla protezy. Proces ten nazywa się rozciąganiem tkanki. Może być przeprowadzony w dwóch lub jednej fazie.

Dwuetapowa rekonstrukcja piersi

Rekonstrukcja dwuetapowa z zastosowaniem protez jest bardzo popularną metodą. Może być przeprowadzona w czasie mastektomii lub kresie późniejszym.

Sposób wykonania:

Pod skóra klatki piersiowej umieszcza się czasowo ekspander tkankowy. W ciągu kilku tygodni lub miesięcy jest on rozciągany poprzez wstrzykiwanie roztworu fizjologicznego soli. Wstrzyknięcia roztworu dokonuje się przez specjalną zastawkę znajdującą się na powierzchni ekspandera lub w jego oddaleniu. Po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni dla właściwej protezy, przeprowadza się drugą operację, w czasie której usuwa się ekspander i wszczepia ostateczną protezę piersiową.

Pierwsza operacja:

powiększanie biustu
operacje plastyczne

 

 

 

 

 

A) Umieszczenie ekspandera w odpowiednim miejscu
B) Zlokalizowanie zastawki. Rozpoczęcie powiększania przez wstrzyknięcia roztworu fizjologicznego soli.

Druga operacja:
powiększanie piersi
ujędrnianie piersi
rekonstrukcja piersi

C) Usunięcie ekspandera tkankowego
D) Umieszczenie protezy w wytworzonej „kieszeni”
E) Zakończenie zabiegu.

 

Jednoetapowa rekonstrukcja piersi

Jednoetapowa rekonstrukcja piersi jest nowszą metodą, której popularność zaczyna rosnąć. Stało się to możliwe dzięki technologii łączącej ekspander tkankowy z właściwą protezą piersi. Implanty firmy Mentor: Becker i Spectrum®, są przykładami urządzeń do rekonstrukcji jednoetapowej. Należy zwrócić uwagę, że ekspanderoproteza może być wykorzystana zarówno podczas rekonstrukcji jednoczasowej jak i odroczonej.

Sposób wykonania:

Kombinacja ekspander/proteza jest umieszczana w klatce piersiowej w czasie mastektomii. Urządzenie to posiada mały przewód i zastawkę do wypełniania, które są lokowane w pobliżu protezy. W okresie kilku tygodni lub miesięcy wstrzykiwany jest przez zastawkę roztwór fizjologiczny soli w celu powiększenia ekspanderoprotezy i rozciągnięcia tkanek. Po osiągnięciu wymaganej wielkości protezy usuwa się przewód i zastawkę do wypełniania w czasie prostego ambulatoryjnego zabiegu, proteza natomiast pozostaje na miejscu. Dzięki tej technice pacjentka przechodzi tylko jeden większy zabieg operacyjny rekonstruujący pierś.

rekonstrukcja piersi implanty biustu chirurgia plastyczna piersi protezy piersiowe

1. umieszczenie ekspandera/protezy we właściwym miejscu,
2. powiększanie ekspandera/protezy przez wstrzykiwanie roztworu fizjologicznego soli w okresie do 6 miesięcy,
3. osiągnięcie końcowej objętości. Usunięcie zastawki w trybie ambulatoryjnym,
4. rekonstrukcja brodawki, końcowy wynik.

Rodzaje protez piersi

Implanty firmy MENTOR dostępne są w dwóch wariantach: protezy wypełniane żelem i protezy wypełniane roztworem fizjologicznym soli. Oba typy produkowane są od ponad 40 lat. Jako przemysłowy lider, firma Mentor zachowuje standardy produkcyjne i najwyższą jakość produktów.

Tworzywo wypełniane żelem

Protezy piersi wypełniane żelem zawierają spoistą żelową substancję, która w dotyku jest podobna do normalnej piersi. Firma MENTOR oferuje trzy stopnie spoistej wypełniającej substancji: standardową (standard), umiarkowaną (moderate) i wysoką (high). Żelowa proteza Contour Profile® wypełniona jest najbardziej spoistym żelem w celu osiągnięcia jej naturalnego kształtu.

Protezy piersi wypełniane roztworem fizjologicznym soli

Protezy piersi wypełniane roztworem fizjologicznym soli zawierają roztwór płynu podobnego do osolonej wody. Dla wielu kobiet wybór rozmiaru piersi jest najtrudniejszą częścią wyboru protezy.

Kształty protez

W zależności od oczekiwanego kształtu piersi pacjentka wraz z lekarzem może wybrać protezę okrągłą lub profilowaną (round lub contour).Protezy profilowane mają kształt łezki i zapewniają bardziej naturalny wygląd piersi. Protezy piersi firmy Mentor dostępne są w różnych stopniach wypukłości: umiarkowane (moderate), średnie (moderate Plus) i wysokie (high). W zależności od budowy ciała kobiety lekarz pomaga wybrać odpowiednią wypukłość protezy.

Powierzchnia implantu

Implanty piersi mogą mieć gładką lub teksturowaną (chropowatą) powierzchnię. Rodzaj tekstury stosowany przez firmę MENTOR nazywany jest Siltex ®.

Przykładowe wyniki rekonstrukcji

Jednoetapowa rekonstrukcja z zastosowaniem ekspandera/implantów:
powiększanie biustu jak powiększyć biust metody powiększania biustu

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Kay Young, San Francisko, CA oraz firmy Mentor

Dwuetapowa rekonstrukcja z zastosowaniem ekspandera, a następnie okrągłej protezy wypełnianej roztworem fizjologicznym soli:
 protezy piersiowe implanty silikonowe

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Gary Talbots, Little Rock, Arkansas oraz firmy MENTOR

Okres rekonwalescencji

Największe uczucie dyskomfortu występuje w ciągu pierwszych 24 do 72 godzin po operacji wszczepienia protezy. Pierś jest obrzęknięta i bardzo tkliwa. Jakkolwiek okres powrotu do zdrowia jest różny u różnych kobiet, pacjentka powinna być w stanie podjąć na nowo lekką aktywność po około tygodniu. Należy poczekać co najmniej miesiąc przed powrotem do pełnej aktywności.

Ważną częścią okresu rekonwalescencji jest noszenie pooperacyjnego stanika lub uciskowej garderoby, która zapewnia specjalne podtrzymanie piersi. Lekarz opiekujący się pacjentką może mieć własne, dodatkowe sugestie na temat postępowania kobiety w okresie rekonwalescencji.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, po operacji wszczepienia protezy piersi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Dotyczy to szczególnie objawów takich jak: wysoka gorączka, znaczny obrzęk piersi, wrażliwość na dotyk, bolesność, zaczerwienienie lub zaognienie.